Teenused

Veevedu
10 000 L paakauto. Küsi pakkumist!

paak

 

Ürituste turvamine
Auto- motoürituste, erinevate spordivõistluste
jne turvamine. Meeskonna suurus 2-10 liiget või vastavalt kokkuleppele. Küsi pakkumist!

foorum

 

Tulekustutite kontroll
Kantavate tulekustutite kontrollKüsi pakkumist!

<kustuti

Tuletöö tegemise koolitus
Tuletöö tegemise koolituse kohustus tuleneb Tuleohutuse seadusest. Küsige meilt pakkumist!
tuletöö

Evakuatsiooniõppus
Teenus sisaldab: õppuse legendi ja aruande koostamist vastavalt SM määrusele nr 43. Küsige pakkumist!
evakuatsioon

Tuleohutuskoolitus
Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.
tuleohutus

Tuletõrje voolikusüsteemi kontroll
Süsteemi kontroll ja hooldus. Voolikusüsteemi registrite ja päevikute koostamine.
 voolikusüsteemid